Hệ thống pháp luật
Happy new year 2024

Thủ tục hành chính mới cập nhật

Mã thủ tục: 2.000255.000.00.00.H16 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Công thương Lĩnh vực: Thương mại quốc tế
Mã thủ tục: 2.001406.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Lĩnh vực: Chứng thực
Mã thủ tục: 2.000554.000.00.00.H54 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố - Tỉnh Thái Bình Lĩnh vực: Hộ tịch
Mã thủ tục: 1.012020 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Điện ảnh
Mã thủ tục: 1.009394.000.00.00.H16 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu Lĩnh vực: Thi, tuyển sinh
Mã thủ tục: 2.001088.H44 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực: Dân số - Sức khoẻ sinh sản
Mã thủ tục: 1.010078.000.00.00.H03 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Lĩnh vực: Giám định y khoa
Mã thủ tục: 1.011399.H33 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Thủ trưởng đơn vị cấp trung đoàn trở lên Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 1.011382.H33 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 1.011737 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Bộ phận một cửa Lĩnh vực: Di sản văn hóa
Mã thủ tục: 1.011736 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Bộ phận một cửa Lĩnh vực: Di sản văn hóa

YÊU CẦU THỰC HIỆN THỦ TỤC

Vui lòng cung cấp thông tin để chúng tôi hỗ trợ Quý khách
Nhập vào thông tin thủ tục quý khách cần thực hiện
Tôi đồng ý với Thỏa thuận sử dụng của HTPL
Văn bản pháp luật
Hỏi đáp pháp luật
Thư viện bản án

 

 

 

Ads