VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Sáu, ngày 7, 2020
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng/ hợp đồng li xăng

Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng li xăng gồm những tài liệu sau:

 
* Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng:
        (Tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng gồm)
1. Giấy uỷ quyền (mẫu do Công ty cung cấp) - 1 bản.
2. 02 bản gốc Hợp đồng chuyển nhượng hoặc 02 bản sao có công chứng của Hợp đồng này.
3. Bản gốc của Văn bằng độc quyền hoặc Giấy chứng nhận.
4. Bản sao có công chứng Giấp phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấp phép đầu tư của bên nhận chuyển nhượng.
5. Công văn gửi Công ty Gia Việt đề nghị tiến hành các công việc trên.
 
* Đăng ký hợp đồng li xăng:
        (Tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký hợp đồng li-xăng gồm:)
- Giấy uỷ quyền (mẫu do Công ty cung cấp) - 1 bản.
- 02 bản gốc Hợp đồng li-xăng hoặc 02 bản sao có công chứng của Hợp đồng này.
- Bản gốc của Văn bằng độc quyền của Sáng chế/Giải pháp hữu ích hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của đối tượng li-xăng.
- Bản sao có công chứng Giấp phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấp phép đầu tư của bên nhận li-xăng.
 
YÊU CẦU DỊCH VỤ
Họ tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email:
Tiêu đề / yêu cầu : *
Nội dung yêu cầu:
Mã bảo vệ : Thay đổi hình ảnh
Chú ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải nhập
 
Các bài viết liên quan:
» Gia hạn và duy trì hiệu lực các văn bằng Sở hữu trí tuệ
» Các văn bằng độc quyền sáng chế
» Quyền sở hữu đối với đối tượng sở hữu công nghiệp
» Thủ tục xem xét đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
» Danh sách thuật ngữ sở hữu trí tuệ (SHTT)
» Thời hiệu khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ
QUẢNG CÁO