VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Sáu, ngày 7, 2020
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Quyền sở hữu đối với đối tượng sở hữu công nghiệp

Tác giả các đối tượng Sở hữu trí tuệ có các quyền sau:

 
-  Ghi tên vào văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích và các tài liệu khoa học khác;
-  Nhận thù lao khi sáng chế, giải pháp hữu ích được sử dụng nếu chủ sở hữu và tác giả không có thoả thuận nào khác;
-  Yêu cầu toà án, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác xử lý các hành vi xâm phạm bản quyền tác giả của mình;

-  Nhận giải thưởng đối với sáng chế, giải pháp hữu ích mà mình là tác giả.

                                                                                                                         

YÊU CẦU DỊCH VỤ
Họ tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email:
Tiêu đề / yêu cầu : *
Nội dung yêu cầu:
Mã bảo vệ : Thay đổi hình ảnh
Chú ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải nhập
 
Các bài viết liên quan:
» Gia hạn và duy trì hiệu lực các văn bằng Sở hữu trí tuệ
» Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng/ hợp đồng li xăng
» Các văn bằng độc quyền sáng chế
» Thủ tục xem xét đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
» Danh sách thuật ngữ sở hữu trí tuệ (SHTT)
» Thời hiệu khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ
» Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam năm 2005 được phân thành 6 phần chi tiết như sau:
» Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích (SC/GPHI) phải được trình bày như thế nào?
QUẢNG CÁO