VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Sáu, ngày 7, 2020
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích (SC/GPHI) phải được trình bày như thế nào?
Bản mô tả SC/GPHI phải được trình bày theo trình tự sau:
- Tên SC/GPHI phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện được bản chất của SC/GPHI và phù hợp với nội dung trình bày ở phần mô tả bản chất kỹ thuật của SC/GPHI;
 
- Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập: chỉ rõ lĩnh vực kĩ thuật mà SC/GPHI được sử dụng hoặc có liên quan;
- Tình trạng kỹ thuật của SC/GPHI: phải nêu các thông tin về các giải pháp kỹ thuật đã biết (tính đến ngày ưu tiên của đơn) tương tự với SC/GPHI nêu trong đơn và chỉ ra giải pháp có bản chất kỹ thuật gần giống nhất với SC/GPHI nêu trong đơn, mô tả tóm tắt giải pháp này và chỉ ra các hạn chế, thiếu sót của giải pháp đó trong việc giải quyết vấn đề kỹ thuật. Việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót đó chính là mục đích của SC/GPHI nêu trong đơn yêu cầu bảo hộ;
- Mô tả bản chất kỹ thuật của SC/GPHI: mở đầu bằng việc trình bày mục đích mà SC/GPHI cần đạt được hoặc vấn đề kỹ thuật mà SC/GPHI cần giải quyết nhằm khắc phục các hạn chế, thiếu sót của giải pháp gần giống nhất đã biết nêu ở phần “Tình trạng kỹ thuật của SC/GPHI”. Tiếp đó là mô tả các dấu hiệu tạo nên SC/GPHI. Đặc biệt phải trình bày các dấu hiệu mới của SC/GPHI so với giải pháp kỹ thuật gần giống nhất nêu ở phần “Tình trạng kỹ thuật của SC/GPHI”;
- Mô tả vắn tắt các hình vẽ: Nếu trong bản mô tả có hình vẽ thì phải có danh mục các hình vẽ và giải thích vắn tắt từng hình vẽ;
- Ví dụ thực hiện SC/GPHI: trường hợp cần thiết có thể nêu ra một hoặc vài ví dụ thực hiện SC/GPHI để chứng minh khả năng áp dụng của SC/GPHI đó;
- Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được khi sử dụng SC/GPHI: Trong trường hợp cần thiết có thể nêu ra các hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của SC/GPHI để chứng minh ưu điểm của SC/GPHI đó so với các giải pháp kỹ thuật đã biết.
                                                                                                                      Vnexpress
YÊU CẦU DỊCH VỤ
Họ tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email:
Tiêu đề / yêu cầu : *
Nội dung yêu cầu:
Mã bảo vệ : Thay đổi hình ảnh
Chú ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải nhập
 
Các bài viết liên quan:
» Gia hạn và duy trì hiệu lực các văn bằng Sở hữu trí tuệ
» Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng/ hợp đồng li xăng
» Các văn bằng độc quyền sáng chế
» Quyền sở hữu đối với đối tượng sở hữu công nghiệp
» Thủ tục xem xét đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
» Các Điều ước quốc tế về SHTT và nhãn hiệu mà Việt Nam đã tham gia?
» Chính thức áp dụng Phân loại Ni-xơ 9 dùng trong đăng ký nhãn hiệu
» Bí mật thương mại
» Thiết kế bố trí mạch tích hợp
» Chỉ dẫn địa lý
QUẢNG CÁO