VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Hai, ngày 21, 2018
Thủ tục hành chính thuộc Sở Y tế
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược.
 
1-    Thẩm quyền:  Sở Y tế
2-    Nơi tiếp nhận hồ sơ và cấp CCHN: Sở Y tế
3-    Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:
* Hồ sơ cấp mới:
1- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (theo mẫu);
2- Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn;
3- Sơ yếu lý lịch:
- Đối với người nghỉ hưu hoặc thôi việc: có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp CCHN đang cư trú
- Đối với cán bộ đang công tác: Có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác;
4- Giấy chứng nhận sức khoẻ để hành nghề: Do cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế cấp (trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày cấp)
5- Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp.
Ghi chú: Đối với Dược sĩ tốt nghiệp hệ chuyên tu nếu đăng ký loại hình Nhà thuốc thì không cần phải xác nhận thời gian thực hành hợp pháp;
6- Bản cam kết thực hiện quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan;
7- Bản sao hợp pháp Giấy Chứng minh nhân dân
8-  02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm
Ghi chú:
*  Trường hợp người đề nghị cấp Chứng chỉ hành ghề không có hộ khẩu thường trú tại HN phải nộp:
- Bản chính giấy xác nhận của Sở Y tế địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Hiện tại không đăng ký hành nghề y, dược trên địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, nếu chưa đăng ký hành nghề;.
- Bản chính giấy xác nhận chấm dứt hành nghề do Sở Y tế nơi cấp Chứng chỉ hành nghề, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tại tỉnh, thành phố khác(nếu đã đăng ký hành nghề)
* Hồ sơ gia hạn:
1- Đơn đề nghị gia hạn CCHN (theo mẫu);
2- Giấy chứng nhận sức khoẻ để hành nghề: Do cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế cấp (trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày cấp);
3- Bản sao hợp pháp CCHN dược đã được cấp;
4- 02 ảnh chân dung 4cm x 6cm.
      Đối với trường hợp CCHN đã được cấp trước năm 2004 phải bổ xung thêm bản sao hợp pháp giấy Chứng minh nhân dân.
* Hồ sơ đổi CCHN dược (Đối với các trường hợp CCHN hỏng, rách nát, thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề )
1- Đơn đề nghị đổi CCHN (theo mẫu)
2- Bản sao hợp pháp hộ khẩu ( đối với trường hợp thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược)
3-Bản chính CCHN dược đã được cấp;
4- 02 ảnh chân dung 4cm x 6cm.
* Hồ sơ cấp lại CCHN dược (Đối vói các trường hợp mất CCHN)
1- Đơn đề nghị cấp lại CCHN (theo mẫu);
2- Giấy báo mất CCHN dược có xác nhận của cơ quan công an cấp xã, phường, thị trấn nơi bị mất CCHN;
3- 02 ảnh chân dung 4cm x 6cm.
4-Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
a.      Ngày trong tuần: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6
b.     Giờ trong ngày:  Sáng từ 8h đến 11h30;Chiều từ 13h30- 16h30 (trừ chiều T6)
c.     Số ngày trả kết quả: 30 ngày
5- Các khoản phí theo quy định và phí dịch vụ
a) Khoản thu theo quy định:
TT
Tên khoản, lệ phí
Đơn
vị tính
Đơn
 giá
Cơ sở pháp lý
(Số hiệu văn bản&cơ quan ban hành)
 
Lệ phí Chứng chỉ hành nghề
hồ sơ
150.000đ
theo QĐ số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/05
 
TỔNG SỐ
 
150.000đ
 
b) Khoản thu dịch vụ nếu có (Ví dụ: Tư vấn, in ấn, photocopi, gửi xe):
TT
Tên khoản thu
Đơn
vị tính
Đơn giá
Người hưởng thụ
(Cá nhân, đơn vị, nộp ngân sách)
 
Chưa có
 
 
 
 
TỔNG SỐ
 
 
 
6-Cơ sở pháp lý
Luật và Pháp lệnh
1) Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005
Chính phủ
1) Nghị định số 79/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/8/2006 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.
Bộ và cơ quan ngang Bộ
1) Thông tư số 02/ 2007/ TT- BYT ngày 24/1/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/ NĐ- CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (2005
UBND TP
 
Sở chuyên ngành
1-Công văn số 2015/SYT-HCTH của Sở Y tế HN ngày 08/9/2006 hướng dẫn về việc thi hành Nghị định 79/NĐ- CP
2-Công văn số 382/SYT- QLD của Sở Y tế HN ngày 02/3/2007 Triển khai Thông tư 02, GDP, GPP.
 
YÊU CẦU DỊCH VỤ
Họ tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email:
Tiêu đề / yêu cầu : *
Nội dung yêu cầu:
Mã bảo vệ : Thay đổi hình ảnh
Chú ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải nhập
 
Các bài viết liên quan:
» Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
» Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc Gia truyền
» Cấp Giấy phép tổ chức các đợt khám nhân đạo.
» Cấp Giấy phép thành lập thêm các Phòng khám chuyên khoa hoặc các khoa của bệnh viện.
» Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phòng khám
» Đăng ký Quảng cáo Khám chữa bệnh (của các cơ sở Y, YHCT, Phục hồi chức năng, Phẫu thuậtthẩm mỹ); Quảng cáo trang thiết bị Y tế; Quảng cáo các sản phẩm thực phẩm và phụ gia thực phẩm.
» Cấp Giấy Xác nhận hiện tại không Đăng ký hành nghềY, THCT, Dược tư nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
» Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiệnHành nghề Y, THCT tư nhân trực thuộc doanh nghiệp.
» Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Cơ sở điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe cho người nghiện Ma túy.
» Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Nhà hộ sinh tư nhân.
QUẢNG CÁO