VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Chủ Nhật, ngày 1, 2023
Thủ tục của Sở công thương
Thủ tục cấp giấy đăng ký tổ chức Bán hàng đa cấp.

       Thủ tục Cấp mới giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, cấp bổ sung và cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp bị rách, nát, mất. 

 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Sở Công thương.

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 01 (Bộ) gồm:

* Đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mẫu.
2. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3. Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ (5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 1 tỷ đồng).
4. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện)
5. Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch.
6. Chương trình bán hàng có các nội dung quy định: cách trả thưởng, hợp đồng mẫu doanh nghiệp ký với người tham gia và các thoả thuận khác,
- Thông tin về tiêu chuẩn chất lượng (hoặc chứng chỉ chất lượng), giá cả, công dụng, cách thức sử dụng, bảo hành, trả lại, mua lại hàng hoá.
7. Chương trình đào tạo người tham gia bao gồm: thời gian đào tạo, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ, thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia.
8. Giấy giới thiệu của doanh nghiệp cho người đi làm thủ tục

* Đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp:

1. Đơn đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mẫu.
2. Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã được cấp.
3. Các tài liệu liên quan đến những nội dung thay đổi của chương trình bán hàng.

* Đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp rách, nát, mất:

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mẫu.
2. Xác nhận của cơ quan Công an xã, phường về việc doanh nghiệp đã khai báo mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp. Sau thời hạn tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày khai báo với cơ quan Công an, doanh nghiệp phải đề nghị cơ quan đã cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cấp lại.
3.Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát. 

 

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:    15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

YÊU CẦU DỊCH VỤ
Họ tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email:
Tiêu đề / yêu cầu : *
Nội dung yêu cầu:
Mã bảo vệ : Thay đổi hình ảnh
Chú ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải nhập
 
QUẢNG CÁO