VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Bảy, ngày 2, 2023
Thủ tục của Sở KH&ĐT
Thủ tục 18: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 
 
 
 1. Thẩm quyền:  Sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh, thành phố
 2. Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ
-         Tên Phòng (Ban) nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
-         Tại Hà Nội:
-         Điện thoại:
-         Fax:
 
 1. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
* Cấp lại gíấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp bị mất: 
1. Đơn đề nghị Cấp lại gíấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .
2. Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất gíấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  của doanh nghiệp.
3. Giấy biên nhận của cơ quan báo , đài về việc nhận đăng thông báo gíấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất của doanh nghiệp hoặc tờ báo đã đăng thông báo này ( 3 số báo liên tiếp ).
*Cấp lại gíấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát:
1. Đơn đề nghị Cấp lại gíấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .
2. Bản chính gíấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát.
 1. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
  1. Ngày trong tuần: các ngày làm việc trong tuần
  2. Giờ trong ngày:  8h00 đến 10h30; 13h30 đến 16h00
  3. Số ngày trả kết quả:       
 2. Các khoản phí theo quy định và phí dịch vụ
Không có
 
 1. Cơ sở pháp lý
Luật và Pháp lệnh
Luật DN số 13/1999/QH; Luật tổ chức HĐND và UBND
Chính phủ
Nghị định 03/2000/NĐ-CP ngày 03/2/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Nghị định 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ về ĐKKD
Bộ và cơ quan ngang Bộ
Thông tư số 03/2004/TT-BKH ngày 29/6/2004 của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ về ĐKKD
UBND Thành phố Hà Nội
Quyết định số 05/2005/QĐ-UB ngày 18/1/2005 của UBND thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Quyết định 135/2002/QĐ-UB ngày 04/10/2002 của UBND Thành phố Hà Nội về quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội
Sở chuyên ngành Hà Nội
Quyết định số 176/QĐ-KH&ĐT ngày 12 tháng 8 năm 2004 về Ban hành bản “Quy định tạm thời về quy trình và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
 
YÊU CẦU DỊCH VỤ
Họ tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email:
Tiêu đề / yêu cầu : *
Nội dung yêu cầu:
Mã bảo vệ : Thay đổi hình ảnh
Chú ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải nhập
 
Các bài viết liên quan:
» Thủ tục 23: Xác nhận việc thay đổi hình thức hoạt động, đổi tên chi nhánh, đổi tên văn phòng giao dịch tại Hà Nội của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc các địa phương khác
» Thủ tục22: Xác nhận nhân sự HĐQT và Ban giám đốc, văn phòng điều hành, Ban điều phối đối với doanh nhgiệp có vốn đâu tư nước ngoài
» Thủ tục21: Mở chi nhánh /văn phòng giao dịch /kho trung chuyển/cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại Hà Nội của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc các địa phương khác
» Thủ tục 20: Điều chỉnh giấy phép đầu tư (bao gồm: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức đầu tư/pháp định, thay đổi tỷ lệ góp vốn của các bên, điều chỉnh mức thuế suất, điều chỉnh tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm …)
» Thủ tục19: Cấp giấy phép đầu tư
» Thủ tục 17: Thông báo tạm ngừng hoạt động
» Thủ tục16: Cung cấp thông tin doanh nghiệp
» Thủ tục15: Giải thể, xoá tên, tổ chức lại và chuyển đổi của các loại hình doanh nghiệp
» Thủ tục14 : Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện)
» Thủ tục 13: Đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp trong nước
QUẢNG CÁO