VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Sáu, ngày 1, 2022
TLDN TRONG NƯỚC
Thủ tục làm Hồ sơ đăng ký trực thuộc của DN.

Hồ sơ đăng ký đơn vị kinh tế trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, cửa hàng, trạm, trại...) của doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước:

Thủ tục tạm ngừng hoạt động DN

Thông báo doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp

Thủ tục giải thể Hợp tác xã

Thủ tục thông báo chấp thuận việc Giải thể Hợp tác xã, Hợp tác xã Nông nghiệp.

Thủ tục thay đổi nội dung ĐKKD của Doanh nghiệp Nhà nước.

Cơ sở pháp lý và thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị kinh tế trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, trạm...):

Thay đổi nội dung ĐKKD của Doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh và chi nhánh, văn phòng đại diện.

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể
Các thủ tục về Cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hộ cá thể.
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận thành lập Hợp tác xã

Cơ sở pháp lý và Thủ tục làm Đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã được thực hiện như sau:

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận ĐKKD chi nhánh, Văn phòng của HTX

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của Hợp tác xã.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐKKD về hợp nhất và chia tách Hợp tác xã

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã, Hợp tác xã Nông nghiệp mới trên cơ sở hợp nhất, chia tách Hợp tác xã, Hợp tác xã Nông nghiệp cũ.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Đối với Dự án thành lập mới cơ sở sản xuất kinh doanh (Dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu), dự án đầu tư đang thực hiện nay đăng ký ưu đãi đầu tư và dự án đầu tư đã được cấp Giấy Chứng nhận ưu đãi đầu tư nay đăng ký bổ sung ưu đãi đầu tư.

«« Trang trước

Đang xem trang thứ 2 trong tổng số 2 trang.

QUẢNG CÁO