VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Bảy, ngày 2, 2023
TLDN TRONG NƯỚC
Trình tự, thủ tục xác nhận vốn pháp định

Kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh đòi hỏi phải có vốn pháp định. Theo quy định tại Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản, trình tự, thủ tục xác nhận vốn pháp đinh như sau:

Báo giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp trong nước

Báo giá dịch vụ đăng ký kinh doanh cho các loại hình thành lập doanh nghiệp trong nước.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thủ tục thành lập Công ty cổ phần, Công ty TNHH 2 thành viên đối với Công dân Việt nam ở trong nước và người nước ngoài thường trú tại Việt nam được thực hiện như sau:

Bước đột phá trong thủ tục thành lập doanh nghiêp

Thành lập doanh nghiệp trong 5 ngày làm việcĐể thuận lợi hơn trong công tác quản lý và giúp các tổ chức, cá nhân tiện lợi, đơn giản hơn trong các bước thành lập DN, ngày 29/7/2008, Bộ KHĐT, Bộ Tài chính và Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với DN thành lập, hoạt động theo Luật DN.

Thủ tục đăng ký chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp.

       Thủ tục đăng ký chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (từ Công ty TNHH thành Công ty cổ phần và ngược lại, Công ty TNHH 1 thành viên).

Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân đối với công dân Việt Nam ở trong nước; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Thủ tục thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện DN.

       Thủ tục thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện của Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty Hợp danh được thực hiện: 

Thủ tục thành lập Công ty Hợp danh.

Thủ tục thành lập Công ty hợp danh bao gồm các giấy tờ kèm theo sau đây:

Hồ sơ đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên.
1- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu).
2- Dự thảo điều lệ công ty do chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật ký từng trang.
3- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền  theo quy định sau:
Hồ sơ ĐKKD của DN nhà nước.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích và doanh nghiệp đoàn thể.

Trang tiếp »»

Đang xem trang thứ 1 trong tổng số 2 trang.

QUẢNG CÁO