VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Bảy, ngày 2, 2023
TLDN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sáp nhập, chia tách doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

    Hồ sơ sáp, nhập, chia, tách doanh nghiệp:

 
1.  Đơn xin điều chỉnh giấy CNĐT đầu tư do Tổng giám đốc ký;
2.  Nghị quyết của hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp   
     doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài về việc xin điều chỉnh bổ xung CNĐT.
3.  Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp;
4.  Đơn xin tổ chức lại doanh nghiệp;
5.  Hồ sơ chuyển nhượng vốn (đối với trường hợp chuyển nhượng vốn);
6.  Điều lệ doanh nghiệp mới (trừ trường hợp chuyển thành doanh nghiệp Việt Nam);
7.  Giải trình việc tổ chức lại doanh nghiệp;
8.  Các tài liệu liên quan đến sử dụng đất;
9.  Đối với thủ tục chia doanh nghiệp: Kèm theo quyết định chia doanh nghiệp.
a)  Đối với thủ tục tách doanh nghiệp: Kèm theo quyết định tách doanh nghiệp.
b)  Đối với thủ tục hợp nhất doanh nghiệp: Kèm hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp.
c)  Đối với thủ tục sát nhập doanh nghiệp: Kèm theo hợp đồng sát nhập doanh nghiệp.
      (Hồ sơ gồm 3 bộ - trong đó có ít nhất 1 bộ gốc)
 
 
YÊU CẦU DỊCH VỤ
Họ tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email:
Tiêu đề / yêu cầu : *
Nội dung yêu cầu:
Mã bảo vệ : Thay đổi hình ảnh
Chú ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải nhập
 
Các bài viết liên quan:
» Đề nghị (đăng ký) điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư)(thay đổi tên doanh nghiệp).
» Trường hợp thay đổi hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
» Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ( GCNĐT )
» Quy trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT)
» Thủ tục thẩm định cấp giấy chứng nhận đầu tư của nhà Đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
» Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
» Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
QUẢNG CÁO