VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Hai, ngày 30, 2020
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm văn bản :

Biểu mẫu văn bản
NQ của Hội đồng thẩm phán
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Văn bản mới
VB Bộ Luật Hàng hải
VB Bộ Luật LĐ_Tiền lương
VB Bộ Luật Tố tụng DS
VB Bộ Luật Tố tụng HS
VB Cán bộ-Công chức
VB Chính sách-Xã hội
VB của UBND Hà Nội
VB Luật Ban hành VB quy phạm PL
VB Luật Báo chí_Truyền hình
VB Luật Bảo hiểm
VB Luật BV và Phát triển Rừng
VB Luật Cạnh tranh
VB Luật Chứng khoán
VB Luật Chuyển giao CN
VB Luật Dân sự
VB Luật Đất đai_Nhà ở
VB Luật Đấu thầu
VB Luật Đầu tư
VB Luật Điện lực
VB Luật Doanh nghiệp
VB Luật Dược
VB Luật GD_ĐT_ Dạy nghề
VB Luật Giao thông
VB Luật Hải quan
VB Luật Hình sự
VB Luật Hôn nhân_Gia đình
VB Luật KD Bảo hiểm
VB Luật KD Bất động sản
VB Luật Kế toán_Kiểm toán
VB Luật khác
VB Luật Khiếu nại, Tổ cáo
VB Luật Khoa học_Công nghệ
VB Luật Khoáng sản
VB Luật Ký kết_Gia nhập các điều ước QT
VB Luật Lãnh sự
VB Luật Mặt trận TQVN
VB Luật Ngân sách Nhà nước
VB Luật Sở hữu trí tuệ
VB Luật Tài chính_NH_Tín dụng
VB Luật Tài nguyên_MT
VB Luật Thi đua_Khen thưởng_KL
VB Luật Thống kê
VB Luật Thuế_Phí _Lệ phí
VB Luật Thương mại
VB Luật Thủy sản
VB Luật Tiết kiệm, phòng, chống Tham nhũng
VB Luật Tiêu chuẩn_Quy chuẩn Kỹ thuật
VB Luật Tổ chức Chính phủ
VB Luật TT_Truyền thông
VB Luật tương trợ Tư pháp
VB Luật VH - Thể thao - DL
VB Luật Xây dựng
VB Luật Xuất bản
VB Luật Xuất nhập khẩu
VB Luật Y tế_Sức khỏe
VĂN BẢN PHÁP LUẬT «« [ Trở lại danh sách ]

Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 06 năm 2008 về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
Quyết định số 75/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2006 về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Ngày ban hành : 20/12/2006
Thông tư Liên bộ Tài chính-Quốc phòng số 91/1998/TTLT-BTC-BQP ngày 29 tháng 6 năm 1998 hướng dẫn lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực Quốc phòng.
Ngày ban hành : 29/06/1998
Thông tư số 44/2005/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2005 Hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2006 và giai đoạn 2006-2010.
Ngày ban hành : 03/06/2005
Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính số 70/2005/QĐ-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2005 về việc bổ sung, sửa đổi Hệ thống mục lục Ngân sách nhà nước.
Ngày ban hành : 19/10/2005
Thông tư của Bộ Tài chính số 121/2004/TT-BTC ngày 16/12/2004 Hướng dẫn công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán Nguồn vốn Ngân sách nhà nước thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTG ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày ban hành : 16/12/2004
Thông tư của Bộ Tài chính số 111/2004/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2004 Hướng dẫn một số điểm về Tổ chức thực hiện Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2005.
Ngày ban hành : 19/11/2004
Thông tư của Bộ Tài chính số 52/2004/TT-BTC này 09 tháng 6 năm 2004 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 của Chính phủ về một số cơ chế Tài chính Ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày ban hành : 09/06/2004
Thông tư của Bộ Tài chính số 53/2004/TT-BTC ngày 09 tháng 06 năm 2004 Hướng dẫn thi hành Quyết định số 54/2004/QĐ-TTG ngày 05 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ cơ chế Tài chính Ngân sách ưu đãi đối với thành phố Hải phòng.
Ngày ban hành : 09/06/2004
Thông tư của Bộ Tài chính số 55/2004/TT-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2004 Hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2005.
Ngày ban hành : 10/06/2004

Trang tiếp »»

Đang xem trang thứ 1 trong tổng số 7 trang.

QUẢNG CÁO