VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Sáu, ngày 30, 2020
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm văn bản :

Biểu mẫu văn bản
NQ của Hội đồng thẩm phán
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Văn bản mới
VB Bộ Luật Hàng hải
VB Bộ Luật LĐ_Tiền lương
VB Bộ Luật Tố tụng DS
VB Bộ Luật Tố tụng HS
VB Cán bộ-Công chức
VB Chính sách-Xã hội
VB của UBND Hà Nội
VB Luật Ban hành VB quy phạm PL
VB Luật Báo chí_Truyền hình
VB Luật Bảo hiểm
VB Luật BV và Phát triển Rừng
VB Luật Cạnh tranh
VB Luật Chứng khoán
VB Luật Chuyển giao CN
VB Luật Dân sự
VB Luật Đất đai_Nhà ở
VB Luật Đấu thầu
VB Luật Đầu tư
VB Luật Điện lực
VB Luật Doanh nghiệp
VB Luật Dược
VB Luật GD_ĐT_ Dạy nghề
VB Luật Giao thông
VB Luật Hải quan
VB Luật Hình sự
VB Luật Hôn nhân_Gia đình
VB Luật KD Bảo hiểm
VB Luật KD Bất động sản
VB Luật Kế toán_Kiểm toán
VB Luật khác
VB Luật Khiếu nại, Tổ cáo
VB Luật Khoa học_Công nghệ
VB Luật Khoáng sản
VB Luật Ký kết_Gia nhập các điều ước QT
VB Luật Lãnh sự
VB Luật Mặt trận TQVN
VB Luật Ngân sách Nhà nước
VB Luật Sở hữu trí tuệ
VB Luật Tài chính_NH_Tín dụng
VB Luật Tài nguyên_MT
VB Luật Thi đua_Khen thưởng_KL
VB Luật Thống kê
VB Luật Thuế_Phí _Lệ phí
VB Luật Thương mại
VB Luật Thủy sản
VB Luật Tiết kiệm, phòng, chống Tham nhũng
VB Luật Tiêu chuẩn_Quy chuẩn Kỹ thuật
VB Luật Tổ chức Chính phủ
VB Luật TT_Truyền thông
VB Luật tương trợ Tư pháp
VB Luật VH - Thể thao - DL
VB Luật Xây dựng
VB Luật Xuất bản
VB Luật Xuất nhập khẩu
VB Luật Y tế_Sức khỏe
VĂN BẢN PHÁP LUẬT «« [ Trở lại danh sách ]

Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 5 tháng 2 năm 2008 ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ đến năm 2010.
Ngày ban hành : 05/02/2008
Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 5 tháng 2 năm 2008 về ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010.
Ngày ban hành : 05/02/2008
Nghị định số 62/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2009.
Ngày ban hành : 18/02/2004
Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2007 về kinh doanh xổ số.
Ngày ban hành : 01/03/2007
Nghị quyết số 22/2008/NQ-CP ngày 23/09/2008 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ngày ban hành : 23/09/2008
Nghị định của Chính phủ số 15/CP ngày 04/3/1994 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu Tổ chức của Bộ Xây dựng.
Ngày ban hành : 04/03/1994
Nghị quyết của Chính phủ số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2004 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2004.
Ngày ban hành : 09/02/2004
Nghị quyết của Chính phủ số 01/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và Ngân sách nhà nước năm 2004.
Ngày ban hành : 12/01/2004
Quyết định số 114/2001/QĐ-TTG ngày 31/7/2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTG ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở Nước Ngoài.
Ngày ban hành : 31/07/2001
Nghị định của Chính phủ số 17/CP ngày 23 tháng 12 năm 1992 về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt.
Ngày ban hành : 23/12/1992

Trang tiếp »»

Đang xem trang thứ 1 trong tổng số 15 trang.

QUẢNG CÁO