VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Hai, ngày 30, 2020
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm văn bản :

Biểu mẫu văn bản
NQ của Hội đồng thẩm phán
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Văn bản mới
VB Bộ Luật Hàng hải
VB Bộ Luật LĐ_Tiền lương
VB Bộ Luật Tố tụng DS
VB Bộ Luật Tố tụng HS
VB Cán bộ-Công chức
VB Chính sách-Xã hội
VB của UBND Hà Nội
VB Luật Ban hành VB quy phạm PL
VB Luật Báo chí_Truyền hình
VB Luật Bảo hiểm
VB Luật BV và Phát triển Rừng
VB Luật Cạnh tranh
VB Luật Chứng khoán
VB Luật Chuyển giao CN
VB Luật Dân sự
VB Luật Đất đai_Nhà ở
VB Luật Đấu thầu
VB Luật Đầu tư
VB Luật Điện lực
VB Luật Doanh nghiệp
VB Luật Dược
VB Luật GD_ĐT_ Dạy nghề
VB Luật Giao thông
VB Luật Hải quan
VB Luật Hình sự
VB Luật Hôn nhân_Gia đình
VB Luật KD Bảo hiểm
VB Luật KD Bất động sản
VB Luật Kế toán_Kiểm toán
VB Luật khác
VB Luật Khiếu nại, Tổ cáo
VB Luật Khoa học_Công nghệ
VB Luật Khoáng sản
VB Luật Ký kết_Gia nhập các điều ước QT
VB Luật Lãnh sự
VB Luật Mặt trận TQVN
VB Luật Ngân sách Nhà nước
VB Luật Sở hữu trí tuệ
VB Luật Tài chính_NH_Tín dụng
VB Luật Tài nguyên_MT
VB Luật Thi đua_Khen thưởng_KL
VB Luật Thống kê
VB Luật Thuế_Phí _Lệ phí
VB Luật Thương mại
VB Luật Thủy sản
VB Luật Tiết kiệm, phòng, chống Tham nhũng
VB Luật Tiêu chuẩn_Quy chuẩn Kỹ thuật
VB Luật Tổ chức Chính phủ
VB Luật TT_Truyền thông
VB Luật tương trợ Tư pháp
VB Luật VH - Thể thao - DL
VB Luật Xây dựng
VB Luật Xuất bản
VB Luật Xuất nhập khẩu
VB Luật Y tế_Sức khỏe
VĂN BẢN PHÁP LUẬT «« [ Trở lại danh sách ]

Nghị định của Chính phủ số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ Hôn nhân và Gia đình có yếu tố
Ngày ban hành : 21/07/2006
Nghị định của Chính phủ số 184-CP ngày 30-11-1994 quy định về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa Công dân Việt Nam và người nước ngoài.
Ngày ban hành : 30/11/1994
Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 145-HĐBT ngày 29-4-1992 ban hành quy định tạm thời về việc cho người Nước ngoài nhận con nuôi là Trẻ em Việt Nam bị mồ côi, bị bỏ rơi, bị tàn tật ở các cơ sở nuôi dưỡng do ngành Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý.
Ngày ban hành : 29/04/1992
Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
Ngày ban hành : 1992
Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng số 12-HĐBT ngày 1-2-1989 Về thủ tục Kết hôn giữa Công dân Việt Nam với người nước ngoài tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày ban hành : 01/02/1989
Luật Hôn nhân và Gia đình
Nghị quyết của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 1986 về dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình.
Ngày ban hành : 30/06/1986
Thông tư Liên ngành Tòa án Nhân dân Tối cao-Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao-Bộ Tư pháp số 6-TT/LN ngày 30-12-1986 Hướng dẫn về thẩm quyền và thủ tục giải quyết những việc Ly hôn giữa các Công dân Việt Nam mà một bên ở nước chưa có Hiệp định tương trợ tư
Ngày ban hành : 30/12/1986
Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1980.
Ngày ban hành : 1980
Nghị quyết ngày 27 tháng 5 năm 1959 Về dự Luật Hôn nhân và Gia đình.
Ngày ban hành : 27/05/1959

Trang tiếp »»

Đang xem trang thứ 1 trong tổng số 3 trang.

QUẢNG CÁO