VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Sáu, ngày 30, 2020
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm văn bản :

Biểu mẫu văn bản
NQ của Hội đồng thẩm phán
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Văn bản mới
VB Bộ Luật Hàng hải
VB Bộ Luật LĐ_Tiền lương
VB Bộ Luật Tố tụng DS
VB Bộ Luật Tố tụng HS
VB Cán bộ-Công chức
VB Chính sách-Xã hội
VB của UBND Hà Nội
VB Luật Ban hành VB quy phạm PL
VB Luật Báo chí_Truyền hình
VB Luật Bảo hiểm
VB Luật BV và Phát triển Rừng
VB Luật Cạnh tranh
VB Luật Chứng khoán
VB Luật Chuyển giao CN
VB Luật Dân sự
VB Luật Đất đai_Nhà ở
VB Luật Đấu thầu
VB Luật Đầu tư
VB Luật Điện lực
VB Luật Doanh nghiệp
VB Luật Dược
VB Luật GD_ĐT_ Dạy nghề
VB Luật Giao thông
VB Luật Hải quan
VB Luật Hình sự
VB Luật Hôn nhân_Gia đình
VB Luật KD Bảo hiểm
VB Luật KD Bất động sản
VB Luật Kế toán_Kiểm toán
VB Luật khác
VB Luật Khiếu nại, Tổ cáo
VB Luật Khoa học_Công nghệ
VB Luật Khoáng sản
VB Luật Ký kết_Gia nhập các điều ước QT
VB Luật Lãnh sự
VB Luật Mặt trận TQVN
VB Luật Ngân sách Nhà nước
VB Luật Sở hữu trí tuệ
VB Luật Tài chính_NH_Tín dụng
VB Luật Tài nguyên_MT
VB Luật Thi đua_Khen thưởng_KL
VB Luật Thống kê
VB Luật Thuế_Phí _Lệ phí
VB Luật Thương mại
VB Luật Thủy sản
VB Luật Tiết kiệm, phòng, chống Tham nhũng
VB Luật Tiêu chuẩn_Quy chuẩn Kỹ thuật
VB Luật Tổ chức Chính phủ
VB Luật TT_Truyền thông
VB Luật tương trợ Tư pháp
VB Luật VH - Thể thao - DL
VB Luật Xây dựng
VB Luật Xuất bản
VB Luật Xuất nhập khẩu
VB Luật Y tế_Sức khỏe
VĂN BẢN PHÁP LUẬT «« [ Trở lại danh sách ]

Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2008 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Ngày ban hành : 03/09/2008
Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2008 Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025.
Ngày ban hành : 03/01/2008
Thông tư của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội số 12/2008/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 7 năm 2008 Hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình Thủy điện.
Ngày ban hành : 22/07/2008
Quyết định của Bộ Công thương số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/07/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo QĐ số 32/2006/
Ngày ban hành : 01/07/2008
Quyết định của Bộ Công thương số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2008 về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn Điện.
Ngày ban hành : 17/06/2008
Thông tư của Bộ Tài chính số 37/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2008 Hướng dẫn chính sách hỗ trợ Dầu hỏa thắp sáng cho các hộ Đồng bào Dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có Điện lưới.
Ngày ban hành : 19/5/2008
Quyết định của Bộ Xây dựng số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 Về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoach xây dựng".
Ngày ban hành : 03/04/2008
Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08 tháng 12 năm 2006 Về việc ban hành Quy định kỹ thuật Điện Nông thôn.
Ngày ban hành : 08/12/2006
Quyết định số 13/2007/QĐ-BCN ngày 13 tháng 3 năm 2007 Về việc ban hành Quy trình Xử lý sự cố Hệ thống điện Quốc gia.
Ngày ban hành : 13/03/2007
Quyết định số 35/2007/QĐ-BCN ngày 02 tháng 8 năm 2007 Ban hành quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống Điện Quốc gia.
Ngày ban hành : 02/08/2007

Trang tiếp »»

Đang xem trang thứ 1 trong tổng số 6 trang.

QUẢNG CÁO