VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Hai, ngày 30, 2020
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm văn bản :

Biểu mẫu văn bản
NQ của Hội đồng thẩm phán
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Văn bản mới
VB Bộ Luật Hàng hải
VB Bộ Luật LĐ_Tiền lương
VB Bộ Luật Tố tụng DS
VB Bộ Luật Tố tụng HS
VB Cán bộ-Công chức
VB Chính sách-Xã hội
VB của UBND Hà Nội
VB Luật Ban hành VB quy phạm PL
VB Luật Báo chí_Truyền hình
VB Luật Bảo hiểm
VB Luật BV và Phát triển Rừng
VB Luật Cạnh tranh
VB Luật Chứng khoán
VB Luật Chuyển giao CN
VB Luật Dân sự
VB Luật Đất đai_Nhà ở
VB Luật Đấu thầu
VB Luật Đầu tư
VB Luật Điện lực
VB Luật Doanh nghiệp
VB Luật Dược
VB Luật GD_ĐT_ Dạy nghề
VB Luật Giao thông
VB Luật Hải quan
VB Luật Hình sự
VB Luật Hôn nhân_Gia đình
VB Luật KD Bảo hiểm
VB Luật KD Bất động sản
VB Luật Kế toán_Kiểm toán
VB Luật khác
VB Luật Khiếu nại, Tổ cáo
VB Luật Khoa học_Công nghệ
VB Luật Khoáng sản
VB Luật Ký kết_Gia nhập các điều ước QT
VB Luật Lãnh sự
VB Luật Mặt trận TQVN
VB Luật Ngân sách Nhà nước
VB Luật Sở hữu trí tuệ
VB Luật Tài chính_NH_Tín dụng
VB Luật Tài nguyên_MT
VB Luật Thi đua_Khen thưởng_KL
VB Luật Thống kê
VB Luật Thuế_Phí _Lệ phí
VB Luật Thương mại
VB Luật Thủy sản
VB Luật Tiết kiệm, phòng, chống Tham nhũng
VB Luật Tiêu chuẩn_Quy chuẩn Kỹ thuật
VB Luật Tổ chức Chính phủ
VB Luật TT_Truyền thông
VB Luật tương trợ Tư pháp
VB Luật VH - Thể thao - DL
VB Luật Xây dựng
VB Luật Xuất bản
VB Luật Xuất nhập khẩu
VB Luật Y tế_Sức khỏe
VĂN BẢN PHÁP LUẬT «« [ Trở lại danh sách ]

Thông tư của Liên Bộ Giáo dục Đào tạo-Tài chính số 14/TT-LB ngày 4 tháng 9 năm 1993 Hướng dẫn thực hiện thu-chi học phí Giáo dục Phổ thông.
Ngày ban hành : 04/09/1993
Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 07 năm 2008 Ban hành chương trình môn học Pháp luật dùng cho đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp.
Ngày ban hành : 01/07/2008
Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008 Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ.
Ngày ban hành : 05/08/2008
Quyết định số 4971/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2008 Về việc tổ chức thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2008 lần 2.
Ngày ban hành : 01/08/2008
Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 Ban hành Điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp.
Ngày ban hành : 29/07/2008
Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2008 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp.
Ngày ban hành : 30/07/2008
Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.
Ngày ban hành : 28/07/2008
Quyết định số 38/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 Về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của Giáo dục Mầm non, Giáo dục Phổ thông và Giáo dục Thường xuyên.
Ngày ban hành : 16/07/2008
Thông tư số 09/2008/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2008 Hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở Đào tạo Cán bộ Y tế với các Bệnh viện thực hành trong Công tác đào tạo, Nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Ngày ban hành : 01/08/2008
Thông tư Liên tịch Hướng dẫn chế độ hỗ trợ Kinh phí từ Ngân sách nhà nước đối với các Cơ sở Giáo dục Đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề hệ chính quy năm học 2008 - 2009
Ngày ban hành : 15/07/2008

Trang tiếp »»

Đang xem trang thứ 1 trong tổng số 2 trang.

QUẢNG CÁO