VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Bảy, ngày 23, 2021
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm văn bản :

Biểu mẫu văn bản
NQ của Hội đồng thẩm phán
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Văn bản mới
VB Bộ Luật Hàng hải
VB Bộ Luật LĐ_Tiền lương
VB Bộ Luật Tố tụng DS
VB Bộ Luật Tố tụng HS
VB Cán bộ-Công chức
VB Chính sách-Xã hội
VB của UBND Hà Nội
VB Luật Ban hành VB quy phạm PL
VB Luật Báo chí_Truyền hình
VB Luật Bảo hiểm
VB Luật BV và Phát triển Rừng
VB Luật Cạnh tranh
VB Luật Chứng khoán
VB Luật Chuyển giao CN
VB Luật Dân sự
VB Luật Đất đai_Nhà ở
VB Luật Đấu thầu
VB Luật Đầu tư
VB Luật Điện lực
VB Luật Doanh nghiệp
VB Luật Dược
VB Luật GD_ĐT_ Dạy nghề
VB Luật Giao thông
VB Luật Hải quan
VB Luật Hình sự
VB Luật Hôn nhân_Gia đình
VB Luật KD Bảo hiểm
VB Luật KD Bất động sản
VB Luật Kế toán_Kiểm toán
VB Luật khác
VB Luật Khiếu nại, Tổ cáo
VB Luật Khoa học_Công nghệ
VB Luật Khoáng sản
VB Luật Ký kết_Gia nhập các điều ước QT
VB Luật Lãnh sự
VB Luật Mặt trận TQVN
VB Luật Ngân sách Nhà nước
VB Luật Sở hữu trí tuệ
VB Luật Tài chính_NH_Tín dụng
VB Luật Tài nguyên_MT
VB Luật Thi đua_Khen thưởng_KL
VB Luật Thống kê
VB Luật Thuế_Phí _Lệ phí
VB Luật Thương mại
VB Luật Thủy sản
VB Luật Tiết kiệm, phòng, chống Tham nhũng
VB Luật Tiêu chuẩn_Quy chuẩn Kỹ thuật
VB Luật Tổ chức Chính phủ
VB Luật TT_Truyền thông
VB Luật tương trợ Tư pháp
VB Luật VH - Thể thao - DL
VB Luật Xây dựng
VB Luật Xuất bản
VB Luật Xuất nhập khẩu
VB Luật Y tế_Sức khỏe
VĂN BẢN PHÁP LUẬT «« [ Trở lại danh sách ]

Quyết định số 40/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2008 ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công thương.
Ngày ban hành : 31/10/2008
Thông tư số 04/2006/TT-BBCVT ngày 28/7/2006 sửa đổi bổ sung một số điểm Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 của Tổng Cục bưu điện (nay là Bộ Bưu chính, viến thông) về hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 về quản lý, cung
Ngày ban hành : 28/07/2006
Nghị định số 76/2002/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng.
Ngày ban hành : 13/09/2002
Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 13/6/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.
Ngày ban hành : 13/06/2008
Nghị định của Chính phủ số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 05 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về Công nghiệp Công nghệ thông tin.
Ngày ban hành : 03/05/2007
Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước số 987/2001/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 8 năm 2001 về việc ban hành quy chế quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng Thông tin Tín dụng điện tử.
Ngày ban hành : 02/08/2001
Quyết định số 47/2008/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng.
Ngày ban hành : 19/08/2008
Quyết định số 46/2008/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày ban hành : 19/08/2008
Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 Về việc ban hành cước kết nối Nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc Di động gọi Cố định.
Ngày ban hành : 17/07/2008
Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 Về chống Thư rác.
Ngày ban hành : 13/08/2008

Trang tiếp »»

Đang xem trang thứ 1 trong tổng số 2 trang.

QUẢNG CÁO